Over

Dit is de pagina van de recent opgerichte Psychologenkring van zorgregio Aalst.

De zorgregio Aalst heeft betrekking op de gemeenten met de postcodes 9300, 9308, 9310, 9320, 9340, 9420, 9450, 9451, 9470, 9472, 9473. Dit betreft de grote gemeentes Aalst, Lede, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert.

Doel van deze psychologenkring is vierledig:

 • lokale vertegenwoordiging van de klinische psychologen in de zorgregio.
 • netwerking
 • deskundigheidsbevordering
 • signalisatie

Een belangrijk extra aspect waarvoor wij ons trachten ten dienste te stellen is een ondersteunende functie naar de erkende klinische psychologen uit onze regio toe met betrekking tot de recente veranderende wetgeving, evoluties binnen het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Vele collegae hebben zich de voorbije jaren behaaglijk kunnen voelen op hun kleine eiland maar heden, met deze vloedgolf aan veranderingen die eraan komt, kan het handig zijn om een centraal punt te vinden… Zo zullen wij ook trachten kwaliteitsvolle vormingen signaleren en inrichten

Momenteel zijn we nog bezig met de oprichting en bestaat onze feitelijke vereniging uit

– een kerngroep:  Lynn Delfosse, Ben Van Nieuwenhove, Gwendolyn Fontaine en Wouter Mareels, Katrien Dhaese, Jolien Cobbaert, Els Van Mulders.

– de “gewone” leden: Martine Van Melckebeke, Caro Coessens, Tania Vanderstappen, Liese Van Mileghem, An Bronselaer, Melissa Claes, Sven Boonen, Hilde Lenaerts, An De Backer, Liesbeth Meersseman, Nelle Minner, Heidi Deknudt, Annick Van den Nest, Stefanie Van Imp, Valerie Czvek, Olivier Van Limbergen

Wij staan open voor psychologen van iedere beroepsvereniging of therapeutische school. Wij wensen onze kring uit te breiden. U kan ons vervoegen, voor meer info hiervoor kan u mailen naar psychologenkringaalst@gmail.com . Intussen bouwen we verder aan de uitbreiding van dit initiatief en hopen we onze doelgroep van erkende klinische psychologen te betrekken en bereiken.

 • intervisie: eerste bijeenkomst vond 09/10/2017 om 10u in de huisartsenwachtpost te Aalst.
 • 24 oktober 2017: lezing Luk De Wulf : Stop Burn-out. Lezing voor zorgprofessionals. Vertrekken vanuit krachten. In het kader van 5j eerste-lijns zorgpsycholoog.
 • Werkvergadering 28.11.2017 a

Enkele initiatieven die we in de nabije toekomst plannen zijn:

 • De eerstkomende werkvergadering is gepland op  9 januari 2018, telkens om 19u30 in LDC De Maretak.  Alle psychologen van de regio zijn welkom.
 • Daarnaast is er ook nog een volgende kring-bijeenkomst die we plannen waarop alle psychologen uit de regio uitgenodigd zijn, op 30 januari 2018 om 20u in, wederom, LDC De Maretak. Agendapunten zijn

  1) “Bang van de kring?” een boeiend debat over kringwerking met een afgevaardige van de huisartsenkring Aalst vzw, van de verpleegkundigenkring en Jo Verdonck van de psychologenkring te Kortrijk
  2) Een moment voor vragen en opmerkingen, die kunnen teruggekoppeld worden naar Dhr. Jan Palsterman voor de lokale regio-werking, en het VVKP voor het Vlaamse niveau.
  3) een nieuwjaarsreceptie.

  Mogen wij u vragen te willen bevestigen per mail (psychologenkringaalst@gmail.com) indien u aanwezig wenst te zijn op de kringbijeenkomst van 30 januari 2018?

 •  Een 2e bijeenkomst wordt voorzien op 27 maart om 20u, in LDC De Maretak. De genodigde spreker kan om gezondheidsredenen niet komen en we plannen een bijeenkomst om intervisie op te starten.
 • Een 3e bijeenkomst van de psychologenkring is voorzien op dinsdag 22 mei om 20u. Het thema dan is E-health (digitale communicatie met andere gezondheidswerkers), waarbij iemand van eenlijn.be komt spreken.Wie zin heeft mag steeds thema’s aanbrengen. Een thema dat we nu in de toekomst plannen is “beroepsgeheim”.